woensdag 12 september 2012

CorpoTHT: Opnieuw leren lopen


Vorige week mocht ik deelnemen aan een bijeenkomst met een grote groep ‘high corpotentials die gezamenlijk op zoek gingen naar mogelijke profielen voor de corporatie van de toekomst. De dag vond plaats op het nieuwe kantoor van Aedes in Den Haag, een mooie gelegenheid om gelijk een aantal oude bekenden weer eens tegen het lijf te lopen.
Het was een dag die mij positief heeft verrast, in de zin dat de bereidheid om buiten de bestaande kaders te denken bijzonder groot bleek. Zonder problemen werd afscheid genomen van een aantal traditionele ‘heilige huisjes’ en werden nieuwe richtingen verkend.
Natuurlijk was die ene dag veel te kort om op onderdelen ook nog de diepte in te gaan. De frustratie die dat bij menigeen opriep beschouw ik als een positief signaal. Het geeft aan hoe graag de aanwezigen iets willen betekenen voor de transitieslag die noodzakelijk is om een nieuwe toekomst te creëren voor de veelgeplaagde corporaties van nu. Eerder werd dat overigens door een aantal van hen al verwoord door aan te geven dat men naast een visie voor de toekomst ook de kleinst mogelijke stap zou willen benoemen om de transitie daadwerkelijk in gang te zetten.
De bal ligt nu weer bij de groep. Een uitwerking van de ideeën die tijdens deze eerste dag naar voren zijn gebracht moet de basis vormen voor een beweging die ervoor moet zorgen dat er ook echt iets gaat gebeuren.  Tijdens een tweede dag in november, waarvoor ook de ‘gevestigde orde’ wordt uitgenodigd, presenteren de high-corpotentials hun ideeën. Hopelijk weten zij hun publiek dan niet alleen te ‘besmetten’ met die ideeën maar vooral ook met hun enthousiasme .  Als dat lukt dan moeten we met zijn allen op korte termijn een aantal voorzichtige eerste stapjes kunnen zetten.
Wilt u de ontwikkelingen volgen dan verwijs ik u graag naar de website www.corpoTHT.nl. Ook op Twitter kunt u terecht door ‘CorpoTHT’ te volgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten