dinsdag 1 maart 2016

Scheiden of splitsen – een complex vraagstuk

Corporaties staan in 2016 voor een ingrijpende keuze inzake het scheiden van DAEB en niet-DAEB-activiteiten. Een scheidingsvoorstel - waarover gemeenten en huurdersvertegenwoordigers een zienswijze af moeten geven - dient vóór het einde van het jaar te worden ingediend.

Wij weten dat veel corporaties al een eerste voorkeur voor een bepaalde variant hebben uitgesproken. Als wij het gesprek aangaan en nader inzoomen op de voors en tegens van de verschillende varianten blijkt vaak dat een verdere verdieping wenselijk is. Niet om per definitie op een andere variant uit te komen, maar wel om er zeker van te zijn dat alle elementen die hierbij een rol spelen voldoende in de overwegingen worden meegenomen.

Om corporaties daarbij te ondersteunen schreven wij een handreiking waarin wij nader ingaan op dit thema. Met het publiceren hebben wij gewacht tot het beschikbaar komen van de teksten uit de recente ‘veegwet’. De wijzigingen ten gevolge van deze wet zijn in de handreiking verwerkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten