dinsdag 22 mei 2012

Huur een parttime beleidsmedewerker in !!

Een groot deel van de woningcorporaties in Nederland heeft een relatief klein werkapparaat. Ruimte voor fulltime beleidsmedewerkers is er niet, mede gezien de noodzaak om de kosten van beheer zo laag mogelijk te houden. De omgeving waarbinnen corporaties moeten opereren vraagt echter om steeds meer specialistische kennis en ervaring. Het inhuren van verschillende externe adviseurs voor diverse trajecten heeft als nadeel dat telkens tijd en energie verloren gaat in het overbrengen van specifieke kennis over uw organisatie.

Het inhuren van een vaste, ervaren beleidsmedewerker kan een oplossing zijn. U huurt voor bijvoorbeeld een dagdeel per week een specialist in op het terrein van vastgoed en financiën die zich in korte tijd de specifieke situatie van uw organisatie eigen maakt. Door kennis en ervaring opgedaan bij andere corporaties blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen zonder daar een hoge prijs voor te betalen. Door een kritische blik, gecombineerd met ruime ervaring houdt de ingehuurde medewerker u en uw organisatie scherp.

Als consultant op het snijvlak van vastgoed en financiën heb ik veel ervaring opgedaan in de corporatiesector. Discussies over financiële continuïteit, efficiëntie en effectiviteit van beleid, verdienmodellen, risicomanagement, (project)control, treasury, waarderingsgrondslagen, sectorinstituten, strategisch voorraadbeleid, huurbeleid en benchmarking zijn voorbeeden van terreinen waarop ik een inhoudelijke bijdrage kan leveren. Een aantal van deze onderwerpen is niet voor niets ook in mijn weblog al eens ter sprake gekomen.

Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan eens vrijblijvend contact met mij op.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten