woensdag 23 januari 2013

Kansen in de crisis: Van woningverhuurder naar woonondersteuningsfonds


Voordeel van een goede crisis is dat mensen en organisaties worden gedwongen om kritisch naar bestaande situaties en structuren te kijken. Mede ten gevolge van een aantal eigenaardige maatregelen die zijn aangekondigd in het regeerakkoord gebeurt dat ook bij veel woningcorporaties. Vaak leidt dat tot bezuinigingen door toepassing van de kaasschaaf- of andere methoden, gecombineerd met een investeringsstop. In steeds meer gesprekken merk ik echter dat het besef door begint te dringen dat er meer nodig is.

Schoorvoetend zie ik een aantal corporaties nieuwe paden verkennen waarbij de rol van de corporatie verschuift van woningverhuurder naar iets wat ik graag een woonondersteuningsfonds zou willen noemen. Essentie van die verschuiving is dat de doelstellingen van de corporatie niet altijd het best gediend zijn met een traditioneel verhuurproduct. Zeker nu een tijd in het verschiet ligt waarin forse huurverhogingen (moeten) worden doorgevoerd bij een gelijktijdige daling van verkoopprijzen zal huren in financieel opzicht niet altijd meer aantrekkelijker zijn dan kopen. Het is niet voor niets dat in Groot-Brittannië het fenomeen “buy-to-let” sterk aan populariteit wint. Een trend die ongetwijfeld over zal slaan naar de betere woningmarktgebieden in Nederland.

Voor een instelling die betaalbaarheid hoog in het vaandel heeft is het dus de vraag of verhuur in veel gevallen nog het geëigende instrument moet zijn. Daar komt bij dat de middelen om in dat instrument te investeren zijn opgedroogd.

Natuurlijk hebben veel corporaties de afgelopen jaren al wel woningen verkocht, al dan niet onder specifieke voorwaarden. Het besluit om dat te doen was echter veelal financieel gedreven. Na verkoop was de relatie met de bewoners verbroken en verkochte woningen werden meer als last dan lust ervaren in verband met belemmeringen voor complexgewijs onderhoud en ‘VVE-problematiek’.

Andere kansen worden op een presenteerblaadje aangeboden. Op steeds meer plekken organiseren bewoners zich om zelf iets voor hun woonsituatie of –omgeving te betekenen. Dat kan leiden tot vormen van gezamenlijk beheer van woningen en woonomgeving of zelfs tot het verwerven van het eigendom van woningen in coöperatief verband. Daar waar bewoners zaken beter of goedkoper zelf kunnen organiseren kan een win-win situatie ontstaan, mits corporaties goed in weten te spelen op dergelijke initiatieven. De corporatie als woonondersteuningsfonds vormt het smeermiddel tussen de verschillende beheer- en eigendomssituaties. Dit is overigens ook de gedachte achter een eerder gepresenteerde blauwdruk voor de corporatie van de toekomst: Corporatie DRIEpuntNUL.


Het loslaten van het denken in ‘stenen’ en het omarmen van de gedachte van een woonondersteuningsfonds biedt nieuwe kansen in tijden van crisis. Het maakt van 2013 niet alleen een spannend maar ook een boeiend jaar.

1 opmerking:

  1. Is dat plaatje nu het VvE-problematiek model? Staat ook geen bron vermelding bij...

    BeantwoordenVerwijderen