vrijdag 7 oktober 2011

Wakker worden !!


Woningplattegronden zijn te klein, stenen beginnen uit de gevel te vallen en in energetisch opzicht is het een drama. Een typische situatie zoals we die nog vaak aantreffen daar waar het wijken betreft die stammen uit het begin van de jaren ’60 of daarvoor. De problematiek wordt onderkend door de corporatie, als eigenaar van de betreffende woningen. Voortvarend gaat men aan de slag met het maken van plannen om van de wijk in kwestie weer iets moois te maken.

Exact deze situatie trof ik begin deze week weer aan in een gesprek met het bestuur van een kleinere woningcorporatie in den lande. Men had niet stilgezeten en trots kwamen fraaie boekwerkjes met verkavelingsstudies op tafel. Naar aanleiding van die studies werd binnen de corporatie inmiddels stevig gediscussieerd over de wijze waarop de wijk in de nieuwe situatie moest worden ontsloten en tegen welk huurniveau de geplande nieuwbouw moest worden aangeboden.

Door het enthousiasme waarmee men begon te vertellen kostte het mij moeite om de mensen uit hun droom te halen door ze te wijzen op een aantal stappen die men in mijn ogen vergeten was te zetten. Ondanks het feit dat de corporatie in solvabiliteitstermen over een prima uitgangspositie beschikt moest ik helaas constateren dat de financierbaarheid van de plannen tot grote problemen zou leiden. Bovendien was men bij de planvorming tot nu toe voorbijgegaan aan een aantal recente ontwikkelingen inzake regelgeving en rijksbeleid.

De financiële marges waarbinnen woningcorporaties hun opgave moeten realiseren worden krapper. Dat betekent dat de fraaie dingen die ze de afgelopen decennia hebben laten zien niet meer per definitie tot de mogelijkheden behoren. Meer dan in het verleden zullen keuzes gemaakt moeten worden. Een heldere visie op een toekomstbestendig verdienmodel is daarbij onontbeerlijk om problemen zoals hiervoor beschreven te voorkomen. Niet voor niets waarschuwde ik eerder in mijn blog al voor het gevaar van een maatschappelijk faillissement van woningcorporaties. Hoog tijd om wakker te worden en vanuit een reëel beeld te gaan werken aan een fraaie toekomst !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten