woensdag 3 augustus 2011

Quick scan maatschappelijk vastgoed krijgt vorm

Samen met een assetmanager van een grote Nederlandse gemeente is Vannimwegen gestart met de ontwikkeling van een quick scan voor de vastgoedportefeuille. De scan moet op eenvoudige wijze inzichtelijk maken welke onderdelen van de portefeuille op korte termijn aandacht vragen. Objecten worden gescoord op een aantal kenmerken op grond waarvan voor elk object een totaalscore wordt bepaald. Afhankelijk van die totaalscore krijgt het object het label rood (directe actie noodzakelijk), oranje (nader onderzoek wenselijk) of groen (vooralsnog geen actie noodzakelijk). In een oogopslag wordt op deze manier duidelijk op welke objecten de aandacht zich moet richten om de prestaties van de portefeuille als geheel te optimaliseren.

De scores die aan de objecten worden toegekend worden geregistreerd in een database die om te beginnen is gevuld met een aantal basisgegevens van de onderscheiden objecten. De basisgegevens zelf worden ingelezen vanuit het primaire registratiesysteem van de gemeente.

Naast de scores kunnen in de database ook notities en koppelingen naar relevante documenten worden vastgelegd. Door de database te koppelen aan een mobiele telefoon of tablet kunnen gegevens bovendien ook op locatie worden bijgewerkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten